033-13 29 59

Oral kirurgi, Käkkirurgi, Tandkirurgi


Visdomständer kan ibland ställa till med problem. Infektion, missgynnande position och hål i närliggande tänder tillhör vanliga orsaker varför man måste ta bort dem.

Tyvärr gör deras form och position svårt för alla tandläkare att kunna ta bort dessa tänder på ett smidigt sätt.

En operation behöver inte ta mer än 20-30 minuter i vana händer.

Amir-Sepehr utför förutom visdomstandsoperationer även andra tanduttagningar, rotspetsamputationer och implantatbehandling.

Du är i trygga händer och vi finns tillgänglig på jourtelefon efter din operation.

Kontakta oss för mer information.